• მთავარი
  • news
  • Uncategorized
  • როგორ ავირჩიოთ სამრეწველო ალუმინის პროფილის ჩარჩო რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება სამრეწველო ალუმინის პროფილის შეძენისას
როგორ ავირჩიოთ სამრეწველო ალუმინის პროფილის ჩარჩო რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება სამრეწველო ალუმინის პროფილის შეძენისას

At present, the development direction of industrial aluminum profiles is gradually being used by enterprise factories. What should be paid attention to when purchasing industrial aluminum profiles?

1. The application of industrial aluminum profiles is destined for the selection of aluminum profiles.

Aluminum profile frame? Aluminum profile instrument cover? Aluminum profile tooling? Aluminum profile fence? Aluminum profile table. . . . . . Different products have different positioning of aluminum profiles, so first choose what products you need to complete with aluminum profiles.

2. The load of industrial aluminum profiles determines the selection of aluminum profiles.

After the aluminum profile is completed, what is the load it will reach? How much force per square? Please first evaluate the load value of aluminum profiles according to the normal work site and use.

According to the above 2 points, you can find a professional aluminum profile manufacturer to help you complete the design of aluminum profile products.

Tags: , ,
იკითხე ახლავე