ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងក្រុង Lishui, ស្រុកណានហៃ, ទីក្រុងហ៊្វូសានខេត្តក្វាងទុង PRC. វានៅជិតដាលី, ទីក្រុងសម្ភារៈអាលុយមីញ៉ូមសកល, ការប្រើប្រាស់ពេញលេញនៃកត្តាទីតាំងរបស់ខ្លួន, ក្រុមហ៊ុនគឺនៅជិតហុងកុង, ទីក្រុងសិនជិន, ក្វាងចូវណានសា, ហ្វូសសានសាន់សាននិងកំពង់ផែធំ ៗ ផ្សេងទៀត។ ឆាំងយុយានអាលុយមីញ៉ូមគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទម្រង់អាលុយមីញ៉ូមដែលផ្តោតលើការបម្រើទីផ្សារនៅបរទេសនិងកំពុងរីកចម្រើន។.

សាកសួរឥឡូវនេះ