• घर
  • औद्योगिक ट्यूबका लागि एल्युमिनियम एक्सट्रुज़न प्रोफाइल

औद्योगिक ट्यूबका लागि एल्युमिनियम एक्सट्रुज़न प्रोफाइल

  • औद्योगिक ट्यूबका लागि एल्युमिनियम एक्सट्रुज़न प्रोफाइल

    औद्योगिक उपकरण ट्यूबको लागि एल्युमिनियम एक्सट्रुज़न प्रोफाइल औद्योगिक प्रयोग ट्यूबको लागि चांगयुआन एल्युमिनियम एक्सट्रुज़न प्रोफाइल एक प्रकारको उच्च-शक्ति हार्ड एल्युमिनियम हो, जुन तातो उपचार द्वारा बलियो बनाउन सकिन्छ, annealing अन्तर्गत मध्यम प्लास्टिसिटीको साथ, कडा र तातो अवस्था, राम्रो स्थान वेल्डिंग, र अल्युमिनियम ट्यूबहरूको प्रवृत्ति अन्तर्क्रियाय्य दरारहरू गठन गर्न ...
1 पृष्ठ 1 को 1

हामीलाई आफ्नो सन्देश पठाउन:

पूछताछ
पूछताछ