• घर
  • Aluminium Fence with glass

Aluminium Fence with glass

  • गिलासको साथ एल्युमिनियम बार

    गिलासको साथ एल्युमिनियम बार ग्लास अब बाल्कनी रेलिंगका लागि घरको सामान्य बार हो. हाल, बाल्कनी प्रकारका लागि गिलास बाड़ प्रायः टेम्पर्ड गिलासबाट बनेका हुन्छन्. टेम्पर्ड ग्लास सुरक्षा गिलास हो. टेम्पर्ड ग्लास वास्तवमा एक प्रकारको प्रेस्ट्रेस्ड ग्लास हो. क्रमशः को सुधार गर्न को लागी ...
1 पृष्ठ 1 को 1

हामीलाई आफ्नो सन्देश पठाउन:

पूछताछ
पूछताछ