• ਘਰ
  • ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਕੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ&ਖਿੜਕੀ

ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਕੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ&ਖਿੜਕੀ

  • Aluminium Casement door&window

    Aluminum Casement door & window Aluminum Casement door &window is a style of windows and doors. The sash opening and closing is moved along a certain horizontal direction, so it is called "casement window and door". Casement window and door is divided into push-pull type and top-hung type. Its advantages are…
1 ਪੰਨਾ 1 ਦੇ 1

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ:

ਹੁਣੇ ਪੁੱਛੋ
ਹੁਣੇ ਪੁੱਛੋ