ʻOku tuʻu ʻi Lishui kolo, Nanhai vahefonua, Foshan City Guangdong PRC. ʻOku ofi ia kia Talia, ʻa e kolo ʻalaminiume fakamamani lahi, fakaʻaongaʻi kakato hono ngaahi moʻoniʻi meʻa ʻi he feituʻu, ʻOku ofi ʻa e kautaha ki Hongo Kongo, Shenzhen, Guangzhou Nansha, Foshan Sanshan mo ha ngaahi ports lalahi kehe. Ko Changyuan ʻAlaminiume ko ha kautaha ia ʻoku fakatau mei he ʻalaminiume ʻoku fakatefito ia ʻi he ngaue ki muli mo e ngaahi maketi.

FEHUʻI HE TAIMI NI