aluminium casement

  • Aluminium e matapa kiʻi casement & window

    Matapā ʻalaminiumé & matapa sioʻata ʻalaminiume Casement &ko e window ko ha sīpinga ia ʻo e matapā sioʻatá mo e matapaá. ʻOku ngaʻunu ʻa e noʻo fakaava mo e tapuni ʻi ha feituʻu pau, ko ia ʻoku ui ia "matapa sioʻata ʻo e kiʻi meʻa fakaʻilonga mo e matapaa". ʻOku vahevahe ʻa e window ʻo e casement mo e matapaa ki he faʻahinga teke mo e faʻahinga ʻoku tautau ʻi ʻolunga. Ko hono ngaahi lelei ko e ...
1 Peesi 1 ʻo e 1

ʻOmi hoʻo pōpoakí kiate kimautolu:

FEHUʻI HE TAIMI NI
FEHUʻI HE TAIMI NI