Aluminium Fence with glass

  • Hàng rào nhôm kính

    Aluminum fence with glass Glass is now a very common household fence for balcony guardrails. Hiện tại, glass fences for balcony types are mainly made of tempered glass. Tempered glass is safety glass. Tempered glass is actually a kind of prestressed glass. In order to improve the strength of…
1 Trang 1 của 1

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

YÊU CẦU NGAY
YÊU CẦU NGAY